พิทยาคาร

ภาษาอังกฤษ


n school
คำอธิบาย: อาคารแห่งความรู้คือ โรงเรียน
ความหมายเหมือนกับ: โรงเรียน