พิทย

ภาษาอังกฤษ


n knowledge
ความหมายเหมือนกับ: พิทยา , ความรู้ , วิชา
คำที่เกี่ยวข้อง: philosophy , science , learning