พิณพาทย์

ภาษาอังกฤษ


n classical Thai orchestra
คำอธิบาย: เครื่องประโคมวงหนึ่ง มีกำหนดตั้งแต่ 5 ขึ้นไป คือ ตะโพน ปี่ ฆ้องวง ระนาด กลอง
หน่วยนับ: วง
ความหมายเหมือนกับ: ปี่พาทย์
ตัวอย่างประโยค: ขณะที่พระสวดชยันโต พิณพาทย์มโหรีก็เริ่มบรรเลงเพลงมหาฤกษ์