พิณ

ภาษาอังกฤษ


n Indian lute
คำอธิบาย: เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง มีสายสำหรับดีด ลักษณะคล้ายจะเข้ มีสาย 5-7-12 สาย
หน่วยนับ: คัน
ตัวอย่างประโยค: เธอเล่นพิณได้ไพเราะมาก นี่ขนาดเพิ่งหัดเล่นได้ไม่ถึง 2 เดือนเท่านั้น