พิชิต

ภาษาอังกฤษ


v conquer
คำอธิบาย: เอาชนะให้ได้หรือทำให้สำเร็จให้ได้ตามที่คาดหวังไว้
ความหมายเหมือนกับ: ชนะ , ปราบ
คำที่เกี่ยวข้อง: defeat , vanquish , subdue
ตัวอย่างประโยค: เขาสามารถพิชิตคดีฆาตกรรมซ่อนเงื่อนลงได้อย่างงดงาม