พิจารณ์

ภาษาอังกฤษ


v consider
ความหมายเหมือนกับ: ตรวจตรา , ตริตรอง , สอบสวน , ไต่ตรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: inquire , meditate , examine , investigate