พิจารณา

ภาษาอังกฤษ


v consider
ความหมายเหมือนกับ: พินิจ , ตรึกตรอง , ใคร่ครวญ , พินิจพิเคราะห์
คำที่เกี่ยวข้อง: inquire , meditate , examine , investigate
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลพิจารณาการตัดงบประมาณด้านการฝึกอบรม และสัมมนาของราชการใหม่อีกครั้งหนึ่ง