พิง

ภาษาอังกฤษ


v lean against
คำอธิบาย: เอาหลังพาดหรือทาบโดยปล่อยให้สิ่งที่พิงรับน้ำหนักเอาไว้
ความหมายเหมือนกับ: อิง , นั่งพิง
ตัวอย่างประโยค: เขาพิงเสาคอนกรีตอย่างเหนืออ่อนเหยียดขาไปข้างหน้าเคลิบเคลิ้มอยู่กลางสายลมแรง