พิฆาต

ภาษาอังกฤษ


v kill
คำอธิบาย: ทำลายล้างให้หมดสิ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: เข่นฆ่า , ฆ่า , สังหาร , กำจัด , ทำลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: massacre , slaughter , destroy
ตัวอย่างประโยค: ระเบิดปรมาณูและไฮโดรเยนสามารถพิฆาตผู้คนได้ทั้งโลก