พิกลพิการ

ภาษาอังกฤษ


adj deformed
คำอธิบาย: มีรูปร่างที่ผิดปกติไป
ความหมายเหมือนกับ: พิการ
คำที่เกี่ยวข้อง: crippled
ตัวอย่างประโยค: ท่านสามารถแกล้งคนพิกลพิการอย่างพวกเขาได้ลงคอหรือ