พำนัก

ภาษาอังกฤษ


v dwell
ความหมายเหมือนกับ: อยู่ , พัก , อาศัย , พักพิง
คำที่เกี่ยวข้อง: reside , live , abide , inhabit
ตัวอย่างประโยค: ราชสกุลโรมานอฟที่ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนใหญ่พำนักอยู่ในยุโรป