พาไล

ภาษาอังกฤษ


n veranda
คำอธิบาย: เรือนหรือเพิงโถง ต่อจากเรือนเดิมหรืออยู่ในบริเวณของเรือนเดิม ใช้เป็นที่นั่งเล่นหรือประโยชน์อื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ห้องนอน
ความหมายเหมือนกับ: พะไล
คำที่เกี่ยวข้อง: porch , verandah