พาไป

ภาษาอังกฤษ


v lead
ความหมายเหมือนกับ: ชี้ทาง , นำไป , พาไป
คำที่เกี่ยวข้อง: guide , beacon , conduct
v lead
ความหมายเหมือนกับ: ชี้ทาง , พาไป , นำไป
คำที่เกี่ยวข้อง: guide , beacon , conduct
v induce
ความหมายเหมือนกับ: นำไป
คำที่เกี่ยวข้อง: entice away , lend off , yearn , cherish