พาโลโฉเก

ภาษาอังกฤษ


v accuse wrongly
ความหมายเหมือนกับ: พาลพาโล , พาโลโสเก
คำที่เกี่ยวข้อง: defame , impute the fault to