พาฬ

ภาษาอังกฤษ


n ferocious animal
คำอธิบาย: สัตว์ร้าย, ช้างร้าย, สิงโต, งู, เสือ
คำที่เกี่ยวข้อง: predatory animal