พาหะ

ภาษาอังกฤษ


n carrier
คำอธิบาย: ตัวนำเชื้อไป
ความหมายเหมือนกับ: ตัวนำ , สื่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: holder
ตัวอย่างประโยค: แมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นพาหะเชื้อไวรัสที่ทำลายต้นข้าว ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนกระทั่งถึงระยะแตกกอเต็มที่


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top