พายุไซโคลน

ภาษาอังกฤษ


n cyclone
ความหมายเหมือนกับ: พายุหมุน
n cyclone
ความหมายเหมือนกับ: พายุหมุน