พาม

ภาษาอังกฤษ


n left
ความหมายเหมือนกับ: ซ้าย , ข้างซ้าย