พาน

ภาษาอังกฤษ


n tray with pedestal
คำอธิบาย: ภาชนะมีเชิงประเภทหนึ่ง มีหลายชนิด บางชนิดมีรูปทรงคล้ายจาน บางชนิดมีรูปทรงคล้ายขัน เชิงมีรูปร่างต่างๆ กัน ใช้สำหรับใส่สิ่งของมีดอกไม้ธูปเทียน เป็นต้น
หน่วยนับ: พาน, ใบ, ลูก
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่ต้องการจะบวชจะต้องนำดอกไม้ ธูปเทียนแพ ใส่พานไปลาญาติมิตร
adv rather
คำอธิบาย: ค่อนข้าง, ออกจะ, แสดงหรือมีอาการค่อนข้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: near
ตัวอย่างประโยค: เขากระวนกระวาย รู้สึกอยากยาจนน้ำตาพานจะไหล