พาดควาย

ภาษาอังกฤษ


n one method of draping the outer yellow robe
คำอธิบาย: ลักษณะการห่มผ้าของพระอย่างหนึ่ง คือเอาจีวรจีบเข้าแล้วพาดบ่า แล้วคาดรัดประคดอก