พากเพียร

ภาษาอังกฤษ


v persevere
คำอธิบาย: พยายามอย่างหนักโดยไม่นึกถึงอุปสรรค, มุ่งทำโดยไม่ท้อถอย
ความหมายเหมือนกับ: มานะ , พยายาม , ขยัน , หมั่นเพียร , วิริยะ , บากบั่น , เพียร , อุตสาหะ , มุมานะ
คำที่เกี่ยวข้อง: persist
ตัวอย่างประโยค: เขาพากเพียรทำงานติดต่อกันมาเป็นเวลาถึงยี่สิบปีเต็ม เพื่อเก็บเงินซื้อบ้านหลังใหญ่เป็นของตัวเอง