พากย์หนัง

ภาษาอังกฤษ


v dub
คำอธิบาย: ให้เสียงต่างๆ ตามบทของตัวละครแต่ละตัวที่แสดงในภาพยนตร์ เป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: พากย์
ตัวอย่างประโยค: เขาพากย์หนังสนุก ไม่ว่าจะเป็นหนังจีน หนังไทย หนังฝรั่ง