พัสถาน

ภาษาอังกฤษ


n property
คำอธิบาย: หลักฐานที่เป็นสิ่งยึดถือไว้
ความหมายเหมือนกับ: สมบัติพัสถาน
คำที่เกี่ยวข้อง: possession , belongings
ตัวอย่างประโยค: เจ้าอาวาสวัดนี้เป็นผู้มีวิชาอาคมขลัง รักสันโดษ และไม่สะสมสมบัติพัสถานใด ๆ ทั้งสิ้น