พัสตร์

ภาษาอังกฤษ


n cloth
คำอธิบาย: เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
ความหมายเหมือนกับ: พัตร , ผ้า , ภูษา , แพรพรรณ