พัวพัน

ภาษาอังกฤษ


v involve
คำอธิบาย: เกี่ยวโยงพาดพิงถึงกัน
ความหมายเหมือนกับ: พันพัว , เกี่ยวพัน , ข้องเกี่ยว , เกี่ยวข้อง , เกี่ยวโยง
คำที่เกี่ยวข้อง: implicate , relate , connect
ตัวอย่างประโยค: เขาพัวพันกับคดีลอบสังหารจนถูกถอดยศจากพันเอกสู่สามัญชน