พัลวัน

ภาษาอังกฤษ


adv disorderedly
คำอธิบาย: อย่างยุ่งเหยิงวุ่นวาย
ความหมายเหมือนกับ: ยุ่งเหยิง , นุงนัง , อีรุงตุงนัง
คำที่เกี่ยวข้อง: confusedly , entangledly
ตัวอย่างประโยค: เขาโก่งคออ้วกจนหน้าดำหน้าแดง หาน้ำล้างปากล้างคออยู่พัลวัน