พับริม

ภาษาอังกฤษ


v fold the edge of cloth
ความหมายเหมือนกับ: เม้ม , ปิดริม , ซ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: fold down the edge , fold , hem , fold the border
v fold the edge of cloth
ความหมายเหมือนกับ: เม้ม , ปิดริม , ซ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: fold down the edge , fold , hem , fold the border
v fold up
ความหมายเหมือนกับ: ปิดริม
คำที่เกี่ยวข้อง: hem