พันธนำ

ภาษาอังกฤษ


n shroud for ranking official
คำอธิบาย: ผ้าพันศพผู้มีฐานันดรศักดิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: cloth bound around a corpse of high - ranking person