พันธนาการ

ภาษาอังกฤษ


v confine
คำอธิบาย: กักขังหรือจองจำไว้ให้หมดอิสรภาพ
ความหมายเหมือนกับ: ผูก , ผูกมัด , จองจำ , ขัง
คำที่เกี่ยวข้อง: imprison
ตัวอย่างประโยค: เขารู้สึกตัวขึ้นมาในสภาพที่ถูกพันธนาการด้วยกุญแจมือ
n bondage
ความหมายเหมือนกับ: การจองจำ , การผูกมัด
คำที่เกี่ยวข้อง: confinement , imprisonment
ตัวอย่างประโยค: เขาเห็นว่าภาวนาวิธีช่วยให้มนุษย์ปลอดพ้นจากพันธนาการทางโลก