พันธกิจ

ภาษาอังกฤษ


n obligation
คำอธิบาย: สิ่งที่ผูกมัดว่าจะต้องกระทำ
ความหมายเหมือนกับ: หน้าที่
คำที่เกี่ยวข้อง: duty , burden , responsibility , charge
ตัวอย่างประโยค: พันธกิจของนักเขียนมีมากมาย แม้ไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่ แต่จะส่งผลที่ยิ่งใหญ่