พัน

ภาษาอังกฤษ


n thousand
คำอธิบาย: เรียกจำนวน 10 ร้อย
ความหมายเหมือนกับ: หนึ่งพัน
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจเกือบพันนายสลายม็อบพนักงานบริษัท
v involve
ความหมายเหมือนกับ: เกี่ยวพัน , เกี่ยวข้อง , พัวพัน
คำที่เกี่ยวข้อง: implicate
ตัวอย่างประโยค: เรื่องอุทยานแห่งชาติสาละวินยังไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือออกก้อย เพราะเรื่องเงินสินบนดันไปพันกับทุกพรรคการเมือง
v bind
คำอธิบาย: วงรอบด้วยสิ่งที่เป็นเส้นสาย หรือสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น, วัดโดยรอบ
ความหมายเหมือนกับ: ม้วน , วน
คำที่เกี่ยวข้อง: coil
ตัวอย่างประโยค: นายท้ายพันเชือกไว้รอบหลักที่หัวเรือ