พัดลมตั้งโต๊ะ

ภาษาอังกฤษ


n table fan
คำอธิบาย: พัดลมสำหรับตั้งบนพื้นราบ
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: พัดลมตั้งพื้น
คำที่เกี่ยวข้อง: portable fan , stand-up fan
คำตรงข้าม: พัดลมแขวนเพดาน , พัดลมเพดาน
ตัวอย่างประโยค: พัดลมตั้งโต๊ะเป็นของขวัญที่นิยมซื้อให้กันในโอกาสขึ้นบ้านใหม่