พัดดึงส์

ภาษาอังกฤษ


n coin
คำอธิบาย: เรียกเหรียญทองครั้งรัชกาลที่ 4 ชนิดหนึ่ง มีค่าเท่ากับ 1 ใน 32 ของชั่ง = 2.50 บาท
หน่วยนับ: เหรียญ
คำที่เกี่ยวข้อง: gold coin worth 2.50 baht
ตัวอย่างประโยค: ในห้องเหรียญของพิพิธภัณฑ์มีเหรียญพัดดึงส์แสดงไว้ด้วย