พัฒนา

ภาษาอังกฤษ


v develop
คำอธิบาย: ทำให้เจริญขึ้น, ทำให้ดีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ปรับปรุง , เจริญ , ปฏิรูป
ตัวอย่างประโยค: ที่อยู่อาศัยของมนุษย์พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จากกระท่อมใบไม้ใบหญ้าก็กลายเป็นบ้านเรือนที่สวยงาม