พังฉิบหาย

ภาษาอังกฤษ


v collapse
ความหมายเหมือนกับ: เสียหาย , ย่อยยับ , พินาศ , พังทลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: tumble , break down