พักอยู่

ภาษาอังกฤษ


v stay overnight
ความหมายเหมือนกับ: ค้าง , พักแรม , พักอาศัย , อาศัยอยู่ , ค้างแรม
คำที่เกี่ยวข้อง: spend the nigh , lodge for a night , pass the night , put up for the night