พักผ่อนตากอากาศ

ภาษาอังกฤษ


v go for a change of air
ความหมายเหมือนกับ: ตากอากาศ
คำที่เกี่ยวข้อง: go to a summer resort