พักผ่อน

ภาษาอังกฤษ


v rest
คำอธิบาย: หยุดทำงานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย
ความหมายเหมือนกับ: พัก , หยุดพัก
คำที่เกี่ยวข้อง: relax
ตัวอย่างประโยค: เราควรออกกำลังกาย บริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และพักผ่อนให้เพียงพอ