พัก

ภาษาอังกฤษ


adv for a while
คำอธิบาย: คราว เช่น พักหนึ่ง พักใหญ่ๆ
ความหมายเหมือนกับ: คราว , ระยะ
คำที่เกี่ยวข้อง: for a time
ตัวอย่างประโยค: การตายของเขาทำให้ครอบครัวและหน่วยงานวุ่นวายอยู่พักหนึ่ง
v stay
คำอธิบาย: อาศัยชั่วคราว
ความหมายเหมือนกับ: อาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: rest , take a vacation
ตัวอย่างประโยค: ภัตตาคารจำนวน 187 แห่งปฏิเสธไม่ยอมให้คนจีนเข้าไปพักและกินอาหาร
v break
ความหมายเหมือนกับ: หยุด , พักผ่อน , หยุดพัก
คำที่เกี่ยวข้อง: stop
ตัวอย่างประโยค: หากต้องทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานควรมีช่วงเวลาพักบ้างเป็นระยะ