พะโล้

ภาษาอังกฤษ


n a kind of Chinese dish
คำอธิบาย: ชื่ออาหารแบบจีนชนิดหนึ่ง น้ำแกงปรุงด้วยเครื่องเทศ รสค่อนข้างหวาน
คำที่เกี่ยวข้อง: pork stewed in the gravy
ตัวอย่างประโยค: สุภาลูกอาเสี่ยมักจะมีหมูแดง หมูแผ่น หมูหยอง พะโล้มากินอยู่บ่อยๆ