พะวักพะวน

ภาษาอังกฤษ


v worried
คำอธิบาย: ห่วงเรื่องต่างๆ หลายเรื่องพร้อมกัน
ความหมายเหมือนกับ: ห่วงหน้าพะวงหลัง , ห่วงหน้าห่วงหลัง , พะว้าพะวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: be anxious , be concerned , be distraught
ตัวอย่างประโยค: การต้องไปอยู่ไกลเจือทองหลายปีทำให้ดวงดอมพะวักพะวนเพราะรู้ว่าเจือทองไม่มีใคร