พะวง

ภาษาอังกฤษ


v worry
ความหมายเหมือนกับ: กังวล , ห่วง , พะวักพะวง
คำที่เกี่ยวข้อง: be anxious , be concerned
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงที่มีครรภ์มักจะมัวพะวงว่าตนเองจะอ้วนเกินไปหรือเด็กจะอ้วนเกินไปแล้วคลอดยาก