พอใช้

ภาษาอังกฤษ


adv fairly
ความหมายเหมือนกับ: พอควร , พอประมาณ , ปานกลาง
คำที่เกี่ยวข้อง: reasonably , moderately
ตัวอย่างประโยค: การตัดสินใจเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องลำบากใจและเสี่ยงพอใช้