พอสถานประมาณ

ภาษาอังกฤษ


adv appropriately
ความหมายเหมือนกับ: พอควร , พอสมควร
คำที่เกี่ยวข้อง: suitably , moderately
ตัวอย่างประโยค: เขาแก้ปัญหานี้ได้ก็นับว่าเขาฉลาดพอสถานประมาณ