พอฟัด

ภาษาอังกฤษ


v well-matched
คำอธิบาย: สู้ไหว, พอสู้กัน
ความหมายเหมือนกับ: พอฟัดพอเหวี่ยง , พอวัดพอเหวี่ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: be just equal , evenly match
ตัวอย่างประโยค: นักมวยคู่นี้พอฟัดกัน โอกาสแพ้ชนะพอๆ กัน
adv about the same
ความหมายเหมือนกับ: พอฟัดพอเหวี่ยง , พอวัดพอเหวี่ยง , สูสี
คำที่เกี่ยวข้อง: more or less the same
ตัวอย่างประโยค: ทั้ง 2 ฝ่ายมีกำลังพอฟัดกันทีเดียว คงต้องสู้กันนานกว่าจะรู้ผล
adv about the same
ความหมายเหมือนกับ: พอฟัดพอเหวี่ยง , พอวัดพอเหวี่ยง , สูสี
คำที่เกี่ยวข้อง: more or less the same
ตัวอย่างประโยค: ทั้ง 2 ฝ่ายมีกำลังพอฟัดกันทีเดียว คงต้องสู้กันนานกว่าจะรู้ผล