พอน

ภาษาอังกฤษ


n ivory
คำอธิบาย: รากหรือโคนต้นไม้ที่ขึ้นเป็นปีก เป็นสัน เป็นพู หรือเป็นปมที่โคนต้น ซึ่งแผ่ขยายออกไปรอบๆ เพื่อพยุงลำต้น
ความหมายเหมือนกับ: พูพอน
คำที่เกี่ยวข้อง: creamy yellow , creamed-colour
ตัวอย่างประโยค: พืชในป่าพรุมีการพัฒนาระบบรากแตกต่างไปจากระบบรากของพืชในป่าประเภท อื่นๆ เช่น พัฒนาเป็นพอน รากค้ำยัน และรากหายใจ เป็นต้น