พอดีพอร้าย

ภาษาอังกฤษ


adv fair
คำอธิบาย: ปานกลาง, ไม่ดีนัก, ไม่เลวนัก
คำที่เกี่ยวข้อง: moderately
ตัวอย่างประโยค: ขันธ์ 5 ไม่ใช่เป็นภาระอันหนัก เพียงแค่พอดีพอร้าย
adv unfortunately
ความหมายเหมือนกับ: โชคร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: not so good
ตัวอย่างประโยค: นักการเมืองกับอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงยาก หลายรายพอดีพอร้ายต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถ
conj probably
ความหมายเหมือนกับ: ดีไม่ดี
คำที่เกี่ยวข้อง: maybe , perhaps
ตัวอย่างประโยค: หากเขาเอาอาหารจากต่างประเทศไปขายได้ พอดีพอร้ายชาวอีสานอาจหันไปชอบฟาสต์ฟูดแทนปลาทูเค็มก็ได้