พอดี

ภาษาอังกฤษ


adv fit
ความหมายเหมือนกับ: เหมาะเจาะ , พอดิบพอดี
ตัวอย่างประโยค: หางเสือนี้จะบิดไปในทางที่จะทำให้เครื่องบินเลี้ยวเข้าวงพอดี