พอดี

ภาษาอังกฤษ


adv fit
ความหมายเหมือนกับ: เหมาะเจาะ , พอดิบพอดี
ตัวอย่างประโยค: หางเสือนี้จะบิดไปในทางที่จะทำให้เครื่องบินเลี้ยวเข้าวงพอดี

คำที่มี "พอดี" ในคำ


พอดีพอร้าย adv fair
คำอธิบาย: ปานกลาง, ไม่ดีนัก, ไม่เลวนัก
ตัวอย่างประโยค: ขันธ์ 5 ไม่ใช่เป็นภาระอันหนัก เพียงแค่พอดีพอร้าย

พอดีพอร้าย adv unfortunately
ความหมายเหมือนกับ: โชคร้าย
ตัวอย่างประโยค: นักการเมืองกับอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงยาก หลายรายพอดีพอร้ายต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถ

พอดีพอร้าย conj probably
ความหมายเหมือนกับ: ดีไม่ดี
ตัวอย่างประโยค: หากเขาเอาอาหารจากต่างประเทศไปขายได้ พอดีพอร้ายชาวอีสานอาจหันไปชอบฟาสต์ฟูดแทนปลาทูเค็มก็ได้

ความพอดี n sufficiency
ความหมายเหมือนกับ: ความพอประมาณ , ความเหมาะสม , ความพอเหมาะ
ตัวอย่างประโยค: การที่พื้นดินเป็นพิษเพราะการใช้ยาปราบศัตรูพืชเกินความพอดี

พอดิบพอดี adv exactly
คำอธิบาย: ไม่ขาดไม่เกิน
ความหมายเหมือนกับ: พอดี
ตัวอย่างประโยค: ร้านวีดีโอเกมกับร้านหนังสืออยู่ตรงกันพอดิบพอดี

พอเหมาะพอดี adv appropriately
ความหมายเหมือนกับ: พอดี , พอประมาณ , พอสมควร

เกินพอดี adv too much
ความหมายเหมือนกับ: เกินดี

จำเพาะพอดี v coincide
ความหมายเหมือนกับ: ประจวบ , บังเอิญ , สบเหมาะ , ประจวบกัน

จำเพาะพอดี v coincide
ความหมายเหมือนกับ: สบเหมาะ , บังเอิญ , ประจวบเหมาะค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top