พอดิบพอดี

ภาษาอังกฤษ


adv exactly
คำอธิบาย: ไม่ขาดไม่เกิน
ความหมายเหมือนกับ: พอดี
คำที่เกี่ยวข้อง: just right
ตัวอย่างประโยค: ร้านวีดีโอเกมกับร้านหนังสืออยู่ตรงกันพอดิบพอดี