พองตัว

ภาษาอังกฤษ


v swell
คำอธิบาย: ขยายตัวขึ้น, ทำให้ตัวโปร่งขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ขยายตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: expand
ตัวอย่างประโยค: เมื่อก๊าซลอยสูงขึ้นไปจะดันภาชนะบรรจุก๊าซให้พองตัวตนกระทั่งระเบิดแตกออกในที่สุด